Τραυμα

Τραυμα

Αντιμετώπιση του οξέος τραύματος  και κατάγματος τόσο με συντηρητικές όσο και με ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους.Ο ιατρός μας συνεργάζεται με μεγάλες κλινικές τόσο του Ηρακλείου οσο και των Αθηνών στις οποίες με την χρήση μεθόδων και υλικών τελευταίας τεχνολογίας αντιμετωπίζεται όλο το φάσμα του ορθοπαιδικού τραύματος.