Παιδοορθοπαιδικος ελεγχος

Παιδοορθοπαιδικος ελεγχος

(SCREENING)
– Δυσπλασία Ισχίου
– Σκολίωση
– Πλατυποδία
– Στροφικές παραμορφώσεις κάτω άκρων
– Ανισοσκέλια

ΠΑΙΔΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ παιδοορθοπεδικο